PHOTOS: Check Out 2Face Idibia Smoking ‘SHISHA’

Music Star, 2face Idibia shared photos of himself smoking ‘SHISHA’ with caption it spiritual healing, things are looking good…..

Tubaba is obviously living the life.

See more photos below

tuface_shisha2 tuface_shisha3 tuface_shisha4

1 COMMENT

  1. r 2013 PHYSICS: Type I: 1-10: BABCAACABB 11-20: DBCCADDCAA 21-30: CBDBCDADAC 31-40: DDADADCDBC 41-50: BBBACADADC BIO: Type I: 1-10: BCAAADCABB 11-20: ACBDACAABA 21-30: CCCBCAABCB 31-40: CDCDDDABDA 41-50: BAAABADBBB Account(Type I) 1BCDDBDBADD 11ACBABDACDC 21BBABBDCDCB 31AACABDBCAA 41CBABBBABBA ECONS: Type I: 1-10: BBDACBDCBA 11-20: ADDDADDDAB 21-30: CCDDDBCDBB 31-40: BBACCBBABC 41-50: DCBCBADACD GOVT: Type D: 1-10: ACBCAAADDB 11-20: CCBABCADDB 21-30: DCBBDCCCAA 31-40: ADDCBACCAA 41-50: CDAADCACDC CRK: Type I: 1-10: BCBADCADCB 11-20: DDABCACDAA 21-30: CBDCDBBAAD 31-40: BDCDBCBCDCC 41-50: CDDCBBBDCB PHYSICS: Type I: 1-10: BABCAACABB 11-20: DBCCADDCAA 21-30: CBDBCDADAC 31-40: DDADADCDBC 41-50: BBBACADADC LIT: Type I: 1-10: BCDBBADDAC 11-20: DBCAABABDA 21-30: CADCDCDCAD 31-40: BBCCAACACC 41-50: ACADAADDDA LIT: Type I: 1-10: BCDBBADDAC 11-20: DBCAABABDA 21-30: CADCDCDCAD 31-40: BBCCAACACC 41-50: ACADAADDDA COMM: Type I: 1-10: BDBBCDBBDB 11-20: ADCABBCADC 21-30: ADBACCDABB 31-40: BDDCCBAAAC 41-50: CDADACBBDB Account(Type I) 1BCDDBDBADD 11ACBABDACDC 21BBABBDCDCB 31AACABDBCAA 41CBABBBABBA ENGLISH: Type D: 1-10: AAABDBAADC 11-20: ABCBAAABAB 21-30: AACAABBAAC 31-40: BBBCBBDBAB 41-50: AAAADBCAAB 51-60: ABAABBDDAA 61-70: ABDDAAACBC 71-80: BBBBCBDACB 81-90: DDCACABDCB 91-100: CAAAACCCDB http:// www

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here